Agendasättande kommunikation

Opinionsbildning

Oavsett vilken miljö eller bransch du verkar i finns en agenda att förhålla sig till. Det kan vara dagsaktuella frågor eller ständigt återkommande teman som ställer krav på din verksamhet.

På Konsensus förser vi dig med rätt verktyg och att hitta arenor för att skapa, eller vända, opinionen till din favör. Genom att identifiera opinionsbildare, den optimala tiden för att agera och argumenten, hjälper vi dig inte enbart med att navigera rätt i samällsagendan, med Konsensus som rådgivare och partner kommer du, från tid till annan, själv kunna sätta agendan.