En kris runt hörnet?

Kriskommunikation

En kris är en extraordinär händelse som kräver extraordinära resurser. Även om du har en erfaren organisation, väl bemedlad att hantera kriser,  så kan det vara en god idé att använda sig av externa resurser. I en mindre organisation utan större kriserfarenhet rekommenderar vi starkt att ta hjälp utifrån.

På Konsensus finns konsulter med gedigen erfarenhet av kriskommunikation och kunskap om hur du på bästa sätt agerar i en pressad och utsatt position. Sannolikheten är också ganska stor att vi har en upparbetad relation med den aktuella redaktionen, vilket kan vara betydelsefullt.

Många branscher är regelbundet utsatta för kritisk granskning som i flera fall utvecklas till regelrätta kriser. En kris inträffar förr eller senare i alla organisationer även om det kan verka osannolikt när du sitter på insidan. Vad många inte tänker på är att de flesta kriser går att förutse. Har du då inte i förväg gjort din inventering är sannolikheten stor att skadan blir onödigt stor.

Det är nämligen inte en slump att politiker och direktörer redan vid tillträdandet av sin post numera offentliggör eventuell ”smutstvätt”. Till exempel vet bankföreträdare numera att bonusar och ersättningar ständigt kommer vara ett återkommande tema. Lika väl som politiker vet att representationsnotor alltid kommer vara ett ämne.

Kriser förekommer i alla branscher och företag. Med rätt förberedelser kan vissa kriser undvikas och i de fall då krisen ändå briserar kan du begränsa de negativa effekterna. Men det gäller att vara väl förberedd.