Företagskommunikation

De flesta företag investerar stora summor i en genomtänkt strategi. Och de flesta lyckas väl i teorin. Men alltför ofta stannar det i tjusiga konsultprodukter som aldrig lämnar konferensrummet. Och ännu mer sällan realiseras strategierna.

Företagskommunikation bidrar till att stärka och ladda varumärket. En bra strategi med ett precist genomförande är avgörande för hur ditt företag uppfattas av kunder, media, allmänheten, myndigheter och övriga intressenter.

Den traditionella PR-konsulten tar ofta en strikt rådgivande roll i många fall. Att sedan praktiskt genomföra dessa idéer som sedan ska mynna ut i kvalitativ publicitet brukar vara en utmaning.

På Konsensus kan du vara säker på att vi kombinerar strategisk rådgivning med handfasta och konkreta insatser för att knyta starka relationer mellan ditt företag och prioriterade opinionsbildare.