En rådgivare med affärsförståelse

Några exempel på tidigare och befintliga kunder.

Konsensus har genom åren framgångsrikt varit kommunikationsrådgivare åt några av de största varumärkena i Sverige.